wersja do wydruku Admin Admin 03.04.2015 18:15

Plan pracy MDK na rok 2016-17

Plan pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach w roku szkolnym 2016/ 2017

 

 

 

 

Lp.

Treść zadania

Sposoby realizacji

Wykonują

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Metody kontroli

1.

Inauguracja roku szkolnego

2016 / 2017

 

 

 

 

- akcja „reklamowa”

Związana z działalnością MDK, celem pozyskiwania jak największej liczby sympatyków, uczestników stałych i okazjonalnych .

Zamieszczenie informacji w internecie.

Konferencja inaugurująca

działalność Rady Pedagogicznej, przedstawienie projektu organizacyjnego, planu pracy MDK, planu hospitacji, planu imprez.

 

Akcja reklamowa i ogłoszeniowa w szkołach, ogłoszenia na mieście

Otwarte drzwi” – otwarte zajęcia, spotkania z rodzicami oraz przyszłymi

uczestnikami kół, wysyłanie pism informacyjnych do dyrektorów szkół

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

dyrektor

cały IX

i połowa miesiąca

X 2016

 

 

 

 

 

 

 

rozmowa

kontrola zapisów do kół

 

2.

 

Działalność kół MDK

realizowana na podstawie szczegółowych planów pracy poszczególnych kół.

Stworzenie warunków do nabywania umiejętności:

- kreatywności - planowania, organizowania własnej pracy / nauki

- efektywnego współdziałania

w zespole

- poszukiwania i wykorzystywania informacji

- zdobywania wiedzy z konkretnych dyscyplin nauki

- pomocy w bieżącej nauce

szkolnej, przygotowaniu się do różnego typu egzaminów: maturalne, kompetencyjne, językowe itp.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole.

 

Inspirowanie wychowanków do twórczych działań, swobodnej ekspresji.

Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych przeżyć.

Zdobywanie umiejętności właściwego, pożytecznego, kulturalnego spędzania wolnego czasu, a także konkretnych umiejętności w różnych dziedzinach:

sztuka (muzyka, plastyka, taniec), sport (szachy, tenis, gimnastyka ), technika – modelarstwo itd.

 

Uczenie samodzielności, samorządności, współodpowiedzialności za siebie i innych, nauka pracy w grupie dyscypliny

 

Stworzenie odpowiedniej ilości kół, zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska o możliwie jak najbardziej różnorodnym charakterze:

 

 

DZIAŁ NAUKOWY

 

k. j. angielskiego

k. j. niemieckiego

k. polonistyczne

k. komputerowe

k. matematyczne

k. ekologiczne,

k. matematyczne SOS

k. polonistyczne SOS

 

k. dziennikarskie

k. Młodego Europejczyka

k. Ogród bajek (met. Szkoły waldorfskiej: przedszkola, szkoły podstawowe)

k. spotkania z literaturą –
„Wędrówki dociekliwych”

- k. spotkania z muzyką ,,Fabryka dziwęków”

 

 

 

DZIAŁ REKREACYJNO - ARTYSTYCZNY

k. modelarstwa lotniczego

k. modelarstwa okrętowego

k. malarskie

k. plastyczno – dekoratorskie

k. plastyczne ( różne formy)

k. tenisa stołowego

zespół muzyczny

k. indywidualnej nauki gry

k. taneczne

k. teatralne

k. Małych Artystów

Zespół muzyki dawnej

ABC Modnej Damy

- k. rekreacyjno- ruchowe

 

Właściwe, zgodne z programami
i potrzebami młodzieży realizowanie zadań w kołach poprzez:

- rozwijanie zainteresowań, pogłębianie ich w poszczególnych dziedzinach wiedzy, sztuki, sportu i techniki

- rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w poszczególnych dziedzinach wiedzy i życia

- nauka swobodnego i poprawnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem w j. polskim i j. obcych

- dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowywania przekazywanych treści,

- poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia,

- rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego i syntetycznego

- traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia w życiu codziennym.

- poszukiwanie i stosowanie właściwych metod pracy

- branie pod uwagę potrzeb, sugestii wychowanków i rodziców.

 

Udział wychowanków, zespołów MDK w różnego rodzaju przeglądach, imprezach, konkursach organizowanych w placówce i poza nią

 

dyrektor MDK

nauczyciele MDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele MDK

 

 

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor

 

 

 

wrzesień

2016

następnie cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

kontrola

Programu zajęć; planów pracy kół

 

hospitacje zajęć

 

 

obserwacje zajęć

 

 

 

kontrola frekwencji

 

 

 

 

 

kontrola frekwencji

 

 

 

 

hospitacje

obserwacje imprez

 

 

 

 

 

 

rozmowy

z uczestnikami, rodzicami, nauczycielami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Podsumowanie działalności MDK

Zorganizowanie wystaw podsumowujących dorobek kół:

modelarskich

zespołów muzycznych

kół artystycznych

Konferencja Rady Pedagogicznej

podsumowująca rok szkolny 2016/ 2017

dyrektor

dyrektor

kierownik działu

IV – VI 2017

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MDK w dniu 8.09.2016 roku.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy MDK na rok 2016-17
Podmiot udostępniający informację:Młodzieżowy Dom Kultury
Informację opublikował:Admin Admin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.04.2015 18:15