Plan imprez Młodzieżowego Domu Kultury
w Mysłowicach
na rok szkolny 2018/ 2019

 

W placówce naszej nie istnieje odrębny Dział Imprez Masowych, staramy się jednak oprócz działalności w stałych formach, jakimi są koła zainteresowań, wprowadzić również różne formy pracy skierowane do tzw. uczestników okazjonalnych.

Zaplanowane zostały imprezy cieszące się dużym powodzeniem wśród dzieci i młodzieży, a także takie, które mamy nadzieję zainteresują nowych chętnych uczestników naszych zajęć.

Organizatorami imprez są nauczyciele MDK; często korzystają oni z pomocy swoich wychowanków, uczestniczących w zajęciach kół stałych.

Niektóre z imprez organizujemy przy współudziale innych instytucji, odpowiednich Wydziałów Urzędu Miasta, przygotowujemy je także na „zamówienie” i zgodnie z aktualnymi potrzebami środowiska.

 

Lp

Nazwa imprezy

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

 

Konkursy i turnieje

 

 

 

1

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Zakładka do książek”

Od XI do XII 2018

R. Dereszyński

E. Taborek

E. Fołda - Krzystek

Wszystkie typy szkół

 

 

 

2.

Zorganizowanie występu zespołów artystycznych dla rodziców

IV / V 2019

nauczyciele kół

artystycznych

 

3.

Konkurs kolęd i pastorałek – IV edycja

I 2019

K.Krechowiecka

J.Gębicki

D. Szarama

Szkoły podstawowe, zaproszenie do udziału szkół z innych miast

4.

Noworoczny Koncert Kolędowy

I 2019

J. Gębicki

D. Szarama

K. Krechowiecka

Wykonawcy – zespoły muzyczne, wychowankowie kół indywidualnej nauki gry   na instrumentach

5.

XXI Mysłowicki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – przegląd szkolnych zespołów artystycznych

IV 2019

Dyrektor MDK

K. Krechowiecka,

G. Gadomski, J.Jach, D. Szarama

Impreza organizowana
w auli Młodzieżowego Domu Kultury z wybranymi szkołami

7.

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

IV 2019

B.Kawa

 

8.

Konkurs ortograficzny -

,,Mistrz Ortografii”

III 2019

Dyrektor MDK,

M. Nowak, E.Maj,

A.Saletnik

 

9.

Ogólnopolski konkurs plastyczny

III 2018

Dyrektor MDK,

R. Dereszyński, E.Taborek

 

10

Wystawa modelarstwa lotniczego i okrętowego

V 2019

Roman Pietrzyk

 

11

Rejonowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów

V 2019

Dyrektor MDK

K. Krechowiecka

M. Nowak

M.Inglot - Gonera

 

12

Wystawy plastyczne uczestników kół MDK

oraz wystawa pokonkursowa (zakładki do książki)

 

XII 2018

E. Fołda-Krzystek

R. Dereszyński

E. Taborek

M. Przybylska

Organizowane w MDK i poza placówką

13

Koncert „Nasze talenty” – podsumowanie całorocznej pracy kół nauki gry na instrumentach muzycznych

VI 2019

J. Gębicki

D. Szarama

K. Szafraniec

Organizowane przede wszystkim dla rodziców, przyjaciół

14

Zajęcia otwarte niektórych kół realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska

XI 2018

V 2019

Nauczyciele poszczególnych

kół

Np. zapraszanie nauczycieli/ dzieci
 

15

Dodatkowe zajęcia spotkań: „Ogród bajek”,

Spotkania z muzyką – Fabryka dźwięków”,

warsztaty ekologiczne,

Cały rok szkolny

M. Inglot_Gonera

M. Nowak

K. Krechowiecka

Zgodnie
z zapotrzebowaniem szkół, przedszkoli

 

16

Występy zespołów artystycznych MDK (taneczne, muzyczne, teatralne) na imprezach miejskich, szkolnych

cały rok szkolny

Nauczyciele prowadzący odpowiednie koła

Zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska

 

 

Plan zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w dniu 1.09.2018 roku.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan imprez MDK w roku szkolnym 2018-19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:03.04.2015 18:16
Informację aktualizował:Grzegorz Gadomski
Data aktualizacji:16.01.2019 14:29