ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO

Koordynatora Projektu

pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach informuje, że konkurs na  stanowisko Koordynatora Projektu pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach został rozstrzygnięty.

Po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta, na koordynatora projektu została wybrana Pani Hanna Tabor zam. Mysłowice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W wyniku analizy formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja oceniła pozytywnie kandydaturę Pani Hanny Tabor, jako kandydata spełniającego wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia dla wykonywania pracy na  w/w stanowisku.

Zatrudnienie nastąpi po podpisaniu umowy.

 

Monika Adamek-Tuszyńska
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
w Mysłowicach

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO

Osoba ds. Rozliczeń Projektu

pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach informuje, że konkurs na  stanowisko Osoba ds. Rozliczeń Projektu pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach został rozstrzygnięty.

Po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta, na stanowisko osoby ds. rozliczeń projektu została wybrana Pani Anita Gołąb zam. Sosnowiec.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W wyniku analizy formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja oceniła pozytywnie kandydaturę Pani Anity Gołąb, jako kandydata spełniającego wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia dla wykonywania pracy na  w/w stanowisku.

 

Zatrudnienie nastąpi po podpisaniu umowy.


Monika Adamek-Tuszyńska
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
w Mysłowicach

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA STANOWISKO

Osoba ds. Zamówień Publicznych

pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach informuje, że konkurs na  stanowisko Osoba ds. Zamówień Publicznych pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach został rozstrzygnięty.

Po przeprowadzeniu naboru, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta, na stanowisko osoby ds. zamówień publicznych została wybrana Pani Krystyna Protasewicz zam. Mysłowice.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W wyniku analizy formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja oceniła pozytywnie kandydaturę Pani Krystyny Protasewicz, jako kandydata spełniającego wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia dla wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 

Zatrudnienie nastąpi po podpisaniu umowy.

 

Monika Adamek-Tuszyńska
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
w Mysłowicach

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konkursu na stanowiska: Koordynator projektu, Osoba ds. Rozliczeń Projektu, Osoba ds. Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Grzegorz Gadomski
Data publikacji:02.10.2017 20:57
Informację aktualizował:Grzegorz Gadomski
Data aktualizacji:02.10.2017 20:57