Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach jest organizatorem wielu cyklicznych imprez dla środowiska mysłowickich dzieci i młodzieży.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich szkół, placówek kultury i uczestników indywidualnych.

Najważniejszymi naszymi imprezami są:

 1. Mysłowicki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – przegląd młodzieżowych zespołów artystycznych – muzycznych, tanecznych, teatralnych. Uczestniczy w nim ok. 60 zespołów co roku. Festiwal trwa 3 – 4 dni. Zainteresowanie imprezą jest bardzo duże. Uczestniczą zespoły ze wszystkich szkół, Miejskiego Centrum Kultury, Mysłowickiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Społecznego Ogniska Muzycznego.

 2. Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów pod patronatem Kuratorium Oświaty Delegatura w Sosnowcu. Uczestnikami są dzieci i młodzież z terenu sosnowieckiej Delegatury (ok. 50 osób rocznie). Wcześniej organizowaliśmy Konkursy dla szkół mysłowickich.

 3. Interdyscyplinarny Konkurs „Zabawa ze Sztuką”. Konkurs dotyczący – muzyki, sztuk plastycznych, architektury, a nawet historii tańca. Łączący w sobie wiadomości teoretyczne i praktykę (np. komponowanie utworów muzycznych, malowanie obrazów, rzeźbę itp.) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Co roku reprezentowane są prawie wszystkie szkoły.

 4. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – ogłaszamy co roku. Skierowany jest do wszystkich szkół, placówek kultury w mieście. Tematyka konkursu jest bardzo różna m.in.

  • „Stolice Europy”
  • „Choć pomaluj mi świat”
  • Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima
  • Szopenowskie, polskie pejzaże

Cykliczne wystawy prac kół plastycznych działających w MDK, a także wystawy prac zaproszonych gości, m.in. wystawa uczniów klasy plastycznej Gimnazjum nr 11 w Katowicach.

Wystawy prac naszych wychowanków gościły już także, m.in.:

 • w galerii Miejskiego Centrum Kultury
 • w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Mysłowicach
 • w Księgarni Trzech Cesarzy w Mysłowicach

Wernisaże wystaw mają zawsze bardzo uroczysty charakter, ciekawą oprawę. Zapraszamy na nie licznych gości (władze miejskie, rodzice, przyjaciele).

Poza imprezami cyklicznymi organizujemy także inne (okazjonalne, rocznicowe).

W minionym roku szkolnym była to np. akcja/program:

"Ocalić od zapomnienia"

W ramach tej akcji zorganizowaliśmy spotkania dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów popularyzujące twórczość Marii Konopnickiej

Działalność naszych kół zainteresowań, które mają bardzo różnorodny charakter (artystyczne, naukowe, sportowe) skierowana jest do dzieci, młodzieży z różnymi potrzebami zainteresowaniami, w różnym wieku.

Staramy się patrzeć na indywidualne potrzeby naszych podopiecznych . Plany pracy kół przygotowywane są zawsze zgodnie z ich wymaganiami, dostosowane do ich możliwości.

W pracy wielu kół uczestniczą wychowankowie uzdolnieni. Mowa tu zarówno o kołach artystycznych, jak i kołach tzw. naukowych (przedmiotowych, j. obcych).

Realizując nasze podstawowe zadania statutowe staramy się tak organizować naszą działalność, aby wpływać pozytywnie na wszechstronny rozwój wychowanków, ich zainteresowań i uzdolnień. Nie stracić z pola widzenia prawdziwych talentów, ale pomóc im się rozwinąć , zaistnieć.

Stąd możliwie różnorodne koła, ciekawe formy pracy, łatwy dostęp do materiałów, pomocy dydaktycznych, no i oczywiście indywidualne podejście do każdego dziecka.

Poza ”codzienną” pracą w kołach organizujemy m.in.:

 • wyjazdy do teatru
 • możliwość uczestniczenia w warsztatach teatralnych, wycieczkach edukacyjnych
 • warsztaty ekologiczne (Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzi nasze koło filialne w SP 6)
 • występy naszych wychowanków w szkołach, na uroczystościach miejskich, w przeglądach, festiwalach
 • wystawy prac naszych podopiecznych w MDK i poza placówką.

Wszystko to daje naszej młodzieży możliwość „pokazania się”, zaistnienia w środowisku, przekonania się o własnych możliwościach. Pozwala to także na rozwój intelektualny, stymulację rozwoju osobowości przychodzących na nasze zajęcia młodych ludzi. Działania te kształtują artystyczne zainteresowania, zachęcają do obcowania ze sztuką, nauką.

Jednak wiele miejsca w naszej działalności zajmuje także praca z dziećmi i młodzieżą wymagającymi pomocy. Jest to np. stała i systematyczna pomoc w nauce (koła przedmiotowe), ale także praca z dziećmi z Państwowego Domu Dziecka w Mysłowicach.

Wychowankowie tej placówki, wywodzący się głównie z tzw. środowisk trudnych, uczestniczą systematycznie już drugi rok w zajęciach naszych kół: plastycznego, muzycznego, tenisa stołowego, komputerowego.

Odwiedzają MDK także przy okazji organizowanych przez nas imprez ( wystawy, konkursy, koncerty).

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Działalność MDK w Mysłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Admin Admin
Data publikacji:24.07.2010 22:38
Informację aktualizował:Admin Admin
Data aktualizacji:24.07.2010 22:52